مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:اولیایی
پست الکترونیک:ahmad_olyaei@yahoo.com
نخصص ها:ارتباطات ، الهیات و معارف اسلامی ، تبلیغ

زندگی نامه

اینجانب در سال 1380 پس از اخذ دیپلم در رشته ریاضی، وارد حوزه علمیه قم شده و در سال 1384 موفق به گذراندن مقدمات شدم. در سال 1389 پس از اخذ پایه ده حوزه، وارد دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق در دانشگاه قم شده و در سال 1391 کارشناسی ارشد خود را دریافت کردم.

در سال 1392 وارد دوره کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شدم و در سال 1394 ضمن گذراندن 4 مصاحبه شفاهی خارج حوزه، موفق به اخذ کارشناسی اشد ارتباطات شدم.

هم اینک یعنی سال 1395 دانشجوی ترم یک دکتری ارتباطات و فرهنگ دانشگاه باقر العلوم هستم.