ماجرای فدک
57 بازدید
محل نشر: روزنامه 19 دی قم/ شماره 688
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/1/23
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله در مورد فدک و ماجرای ان در تاریخ سخن می گوید.