نامهربانی با یار مهربان
53 بازدید
محل نشر: روزنامه 19 دی قم/ شماره 635
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/8/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله به مناسبت هفته ی کتاب و کتابخوانی به چاپ رسیده و در مورد امار پایین کتابخوانی در ایران و راهکارهای افزایش ان صحبت میکند.