صدای بلند خون پاک
47 بازدید
محل نشر: روزنامه 19 دی قم /شماره 727
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/4/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله برای بزرگداشت واقعه ی مسجد گوهرشاد و شهادت هزاران نفر برای دفاع از حجاب نوشته شده است.